Ostrzeżenie o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5

293

W związku z przekroczeniem w 2019 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 oraz dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

Treść ostrzeżeń (.doc):
Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM2,5 – 7.1.2019
Poziom III – Ostrzeżenie 1 PM10 – 7.1.2019