Parking przy ul. Szpitalnej

1504
Parking przy ul. Szpitalnej
foto: Łukasz Wyleziński

Przy ulicy Szpitalnej zostało wykonanych 78 miejsc postojowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych.

Po obu stronach łącznika ul. Szpitalnej z ul. Mickiewicza wykonano 21 miejsc postojowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych), a także 6 miejsc postojowych po zachodniej stronie placu do zawracania. Pomiędzy łącznikiem Szpitalnej i Mickiewicza a ul. 2KDD, wykonano parking z 51 miejscami postojowymi (w tym 3 dla niepełnosprawnych).

Parking przy ul. Szpitalnej
Parking przy ul. Szpitalnj – foto: Łukasz Wyleziński

Zakresem inwestycji objęty był obszar ul. Szpitalnej, na odcinku od ul. Sienkiewicza do Al. Kalin, wraz z przebudową skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Bema i Sienkiewicza, budową ul. 2KDD na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Mickiewicza, a także budowa parkingów, łącznika Szpitalnej z Mickiewicza na wysokości szpitala, zatoki autobusowej wzdłuż tego łącznika i placu do zawracania.

Zakres prac obejmował budowę układu drogowego, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, budowę oświetlenia drogowego oraz przebudowę kolizji infrastruktury technicznej. Długość ul. Szpitalnej – 903 m, natomiast 2KDD – 75 m. Wszystkie ciągi jezdne i miejsca postojowe posiadają odwodnienie i oświetlenie.

Inwestycja została zrobiona przez firmę Cermat Prodbet Sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniósł 366 753 zł brutto.

Obecnie trwa remont nawierzchni na odc. od ul. Bukowej do al. Brzóz przy Szkole Podstawowej nr 2, w ramach którego powstanie łącznik oraz 36 miejsc parkingowych.