Parking wyłączony z ruchu na czas Housepital Festival

559
Czasowa zmiana organizacji ruchu na parkingu

Informujemy, że w związku z imprezą Housepital Festival planowane jest wyłączenie z użytkownika parkingu pomiędzy ul. Zgoda a Sierakowskiego.

Planowane wyłączenie nastąpi w godzinach wieczornych 28 czerwca. Ponowne otworzenie parkingu nastąpi po wydarzeniu w godzinach nocnych 29 czerwca 2019 r.

Przystanki autobusowe “Urząd Miasta 03” zostaną przeniesione na ul. Zgoda na okres całego dnia 29 czerwca.