Petycja w sprawie utworzenia na terenie wsi Bobrowiec placu zabaw dla dzieci.

466

Obraz dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokumenty oryginalne: petycję z dnia 28.06.2021r. w sprawie utworzenia na terenie wsi Bobrowiec placu zabaw dla dzieci i odpowiedź na petycję.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Petycja w sprawie utworzenia na terenie wsi Bobrowiec placu zabaw dla dzieci.