Petycja w sprawie zapoznania się z protokołem NIK LKI.430.003.2019 i przeanalizowania kontrolowanego obszaru w urzędzie oraz w sprawie rozważenia możliwości zakupu inteligentnych centrów informacji multimedialnej

285

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Petycja w sprawie zapoznania się z protokołem NIK LKI.430.003.2019 i przeanalizowania kontrolowanego obszaru w urzędzie oraz w sprawie rozważenia możliwości zakupu inteligentnych centrów informacji multimedialnej