“Piaseczno łapie deszcz” – rusza nabór wniosków o dotację

2659
Piaseczno łapie deszcz
foto tawatchai07/freepik.com

Rozpoczynamy kolejny, drugi w tym roku, nabór wniosków o udzielenie dotacji do systemów służących retencjonowaniu wód opadowych. Wnioski można składać od 4 maja do 30 czerwca 2024 r.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje polegające na:
1. Rozsączaniu wód opadowych i roztopowych w gruncie, tj.:

– budowie ogrodu deszczowego infiltracyjnego z nasadzeniem roślin hydrofitowych o pojemności minimum 4 m³,

– budowie lub montażu urządzeń służących rozsączaniu wód opadowych i roztopowych do gruntu, o pojemności nie mniejszej niż 1 m³,

2. Gromadzeniu wód opadowych i roztopowych oraz ich wykorzystaniu tj.:

– budowie lub montażu podziemnego zbiornika lub kilku podziemnych zbiorników o łącznej pojemności minimum 4 m³ wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

– budowie szczelnego zbiornika retencyjnego otwartego (jednego lub więcej niż jednego) zakopanego w gruncie o pojemności minimum 4 m³ (łącznie) wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,
– montażu wolnostojących zbiorników (lub zbiornika) naziemnych o minimalnej łącznej pojemności 1m³ spełniających funkcję zatrzymania i wykorzystania wody opadowej i roztopowej,

– budowie ogrodu deszczowego w gruncie z uszczelnionym dnem o pojemności minimum 4 m³ lub w pojemnikach o pojemności minimum 1 m³ (łącznie),

– adaptacji nieużywanego szczelnego zbiornika po nieczystościach ciekłych do celów retencyjnych wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonych wód opadowych i roztopowych.

Kwota dotacji może wynieść do 6000 zł lub do 8000 zł – w zależności od osiągniętego efektu ekologicznego.

W trosce o zasoby wodne, mając na celu ograniczanie negatywnych skutków zjawiska suszy, jak i powodzi oraz podtopień, zachęcamy Państwa do gromadzenia wód opadowych. Razem jesteśmy odpowiedzialni za środowisko i mamy wpływ na zmiany klimatyczne oraz łagodzenie ich skutków.

Wniosek do pobrania oraz szczegółowe informacje dostępne są w BIP Gminy Piaseczno: “Piaseczno łapie deszcz”.

Piaseczno dla klimatu logo