Piaseczno odNowa – kolejny krok do zmian w śródmieściu

2209
Park miejski. Na zdjęciu fragment miasta z drona, z parkiem miejskim w centrum kadru.
foto Piotr Michalski

Gmina Piaseczno rozpoczyna realizację projektu Piaseczno odNowa. Po uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla centrum Piaseczna zostanie ogłoszony konkurs na zaprojektowanie sali teatralno-kinowej. Zmiany dotyczą terenów, które są własnością gminy.

Centrum Piaseczna to bez wątpienia najważniejszy obszar miasta. Przede wszystkim ze względu na historyczne dziedzictwo. To samo serce miasta i punkt wyjścia dla rozwoju całej gminy Piaseczno. To tutaj znajdują się najważniejsze zabytki, instytucje publiczne, tu toczy się życie kulturalne i handlowe.

– Zależy nam na tym, by wzmacniać funkcję miastotwórczą śródmieścia, przyciągać do niego mieszkańców atrakcyjną ofertą kulturalną, rozrywkową, usługową, ale również przyjazną, bezpieczną i pełną zieleni przestrzenią publiczną – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. W związku z potrzebą uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścisłego centrum miasta, władze gminy przeprowadziły szerszą analizę ścisłego centrum. We współpracy z doświadczonymi urbanistami i architektami została przygotowana koncepcja zmian. Projekt Piaseczno odNowa wiosną 2022 roku był przedstawiony mieszkańcom, którzy mogli zgłaszać do niego swoje uwagi.

Chcemy ożywić centrum miasta

Priorytetem władz gminy jest przyciągnięcie mieszkańców do centrum miasta jako pełnej życia przestrzeni publicznej.

– Chcemy kontynuować rewitalizację centrum Piaseczna. Naszym celem jest przekształcenie śródmieścia w nowy salon Piaseczna: ożywioną, atrakcyjną przestrzeń miasta, której bogata oferta usługowa, kulturalna, gastronomiczna będzie przyjazna dla wszystkich grup wiekowych, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Chcemy, aby centrum miasta było miejscem spotkań, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu – wylicza burmistrz Daniel Putkiewicz. – Planujemy budowę w centrum miasta sali kinowo-teatralnej, uzupełnianie tkanki miejskiej zabudową mieszkaniową z usługami oraz wspieranie działań, które mają charakter miastotwórczy – mówi wiceburmistrz Robert Widz.

Patrzymy w przyszłość szanując przeszłość

Władze miasta podkreślają, że zmiany uwzględniają nowe trendy urbanistyczne, które z kolei odpowiadają na przemiany społeczne, jak i wyzwania klimatyczne. Pod uwagę wzięto również wytyczne konserwatora zabytków.

– Chcemy modernizować centrum Piaseczna, z poszanowaniem i troską odnosząc się do historycznej tkanki miasta. Nowe spojrzenie, nowe pomysły i rozwiązania, ale też modernizacja historycznych budynków czy odtworzenie dawnych pierzei. Transformacja i rewitalizacja – krótko mówiąc: Piaseczno odNowa – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Gmina Piaseczno inwestuje ogromne środki w rewitalizację budynków, którymi włada miasto. Dobiegają końca prace przy renowacji Starej Plebanii oraz dawnej remizy OSP, od roku realizowana jest rewitalizacja „Poniatówki” w parku miejskim. W niedalekiej przyszłości gmina przejmie też kolejny zabytkowy budynek w parku – tzw. Pałac.

– Dążymy też do odtworzenia wschodniej pierzei rynku, która dziś raczej odstrasza. To wszystko wymaga nie tylko uzgodnień z konserwatorem zabytków i pieniędzy na modernizację budynków, ale również pomysłu na ich zagospodarowanie i funkcje – zaznacza burmistrz Daniel Putkiewicz. – Szukamy rozwiązań, które pozwolą przywrócić budynkom historyczny wygląd, a jednocześnie tchną w nie nowe życie. Planując przyszłe zagospodarowanie nieruchomości, chcemy uwzględnić historyczną parcelację, odtworzyć pierzeje oraz przejścia bramowe.

Plan miejscowy otwiera drogę

Po uzgodnieniu wizji rozwoju miasta z Radą Miejską oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Wydział Urbanistyki i Architektury przygotował zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą m.in. na budowę od dawna oczekiwanej przez mieszkańców sali teatralno-kinowej czy nadanie nowego życia wschodniej pierzei rynku. Procedowany obecnie mpzp uwzględnia plany budowy sali widowiskowej dla Centrum Kultury na terenie obecnego parkingu przy ul. Zgoda oraz w dalszej perspektywie czasowej nowego ratusza w jej sąsiedztwie.

– Ze względu na konieczność zapewniania przyszłym projektantom obu publicznych budynków możliwości uwzględnienia w ich bryle nieco wyższych elementów, jak np. wieża ratusza, dopuszczona została wysokość zabudowy do 25 metrów. Dotyczy ona jednak wyłącznie budynków użyteczności publicznej. Dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej dopuszczone jest 14 metrów wysokości, czyli maksymalnie 4 kondygnacje naziemne. Taka wysokość obowiązuje w planie miejscowym od lat 90. Oczywiście zabytkowe budynki wzdłuż pierzei mają być odtworzone w swojej historycznej wysokości – zaznacza wiceburmistrz Robert Widz. Zmiana planu w zakresie wysokości zabudowy dotyczy jedynie terenów, które są własnością miasta.

Więcej zieleni w centrum

Projekt posadzenia nowych drzew na placu Piłsudskiego uzyskał już decyzję konserwatora zabytków i niebawem Gmina ogłosi projekt na realizację tego skomplikowanego technicznie, ale ważnego dla mieszkańców przedsięwzięcia. Po zakończeniu budowy remizy OSP planowana jest również modernizacja i zazielenienie placu na rogu ulic Jana Pawła II i Puławskiej.

Szczegółowe informacje o założeniach projektu zmian w centrum Piaseczna można znaleźć na stronie internetowej: Piaseczno odNowa.

Piaseczno odNowa logo