lider edukacji
Piaseczno Liderem Edukacji / foto Łukasz Wyleziński

Gmina Piaseczno uzyskała tytuł Lidera Edukacji. Do nagrody nominowane zostały miasta, w których uczniowie systematycznie osiągali najwyższe wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz które zapewniały racjonalny poziom finansowania edukacji.

Nagrodę dla Piaseczna burmistrz Daniel Putkiewicz odebrał 13 maja 2024 r. podczas uroczystej gali na Samorządowym Kongresie Finansowym Local Trends w Sopocie.
Związek Miast Polskich wskazał Liderów Edukacji po raz drugi i w gronie laureatów ponownie znalazło się Piaseczno. Podstawą wyboru laureatów były wyłącznie dane ze statystyki publicznej, w tym administracyjnej, powszechnie dostępnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Pod uwagę były brane dane dotyczące wyników egzaminów ósmoklasisty oraz wydatków przeznaczanych przez samorząd na edukację.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach miast:
Piaseczno, Podkowa Leśna, Milanówek, Józefów, Siechnice, Ożarów Mazowiecki, Niepołomice i Brwinów otrzymały tytuł Lidera Edukacji w kategorii małych i średnich miast subregionalnych lub wchodzących w skład obszarów funkcjonalnych miast na prawach powiatu lub miast subregionalnych;
Nowy Sącz, Zamość i Wrocław to Liderzy Edukacji w kategorii miast na prawach powiatu;
Bochnia otrzymała tytuł w kategorii inne miasta.

Do nagrody nominowane zostały miasta, w których uczniowie systematycznie osiągali najwyższe wynik na egzaminie ósmoklasisty oraz które zapewniały racjonalny poziom finansowania edukacji. Pod uwagę brano lata szkolne od 2020-2021 do 2022-2023 oraz dane publikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oprócz tego, bazując na sprawozdaniach budżetowych publikowanych przez Ministerstwo Finansów, wyliczano również wskaźnik kosztów ponoszonych na edukację przez miasta.