zdjecie grupowe na scenie przy odbiorze nagrody, na fotografi m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Piaseczno liderem cyfryzacji

Gminne Portale Systemu Informacji Przestrzennej zostały docenione w konkursie Urzędu Marszałkowskiego i otrzymały I miejsce oraz tytuł Samorządowego Lidera Cyfryzacji w zakresie innowacyjnych wdrożeń dotyczących publikacji danych przestrzennych. To niebywałe osiągnięcie, gdyż gminne portale konkurowały z rozwiązaniami jednostek samorządowych na całym Mazowszu.

Konkurs „Samorządowego Lidera Cyfryzacji” ma na celu wyróżnienie samorządów, których dokonania w zakresie przetwarzania i publikacji danych przestrzennych wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego. Szczególną rolę odgrywa zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych, które wspomagają działanie jednostki, wpływają na usprawnienie pracy urzędu oraz podnoszą jakość życia mieszkańców i przedsiębiorców. Tym bardziej osiągnięcie Gminy zasługuje na uznanie, gdyż chcąc sprostać oczekiwaniom Mieszkańców, Gmina cały czas rozbudowuje portale informacji przestrzennej wzbogacając je o nowe warstwy tematyczne i nowe funkcjonalności. Mieszkaniec może tam znaleźć informacje nie tylko o swojej okolicy, ale także o inwestycjach gminy, planach miejscowych czy transporcie publicznym i wolnych miejscach parkingowych. Na stronie www.mapy.piaseczno.eu dostępne są 4 portale danych przestrzennych: Informator, Mobilność, Budżet Gminy i Planowanie Przestrzenne. Każdy z tych portali jest dedykowany odrębnym danym i służy wyszukiwaniu innych informacji o gminie, również na podstawie danych ewidencji gruntów czy danych adresowych.

Piaseczno liderem cyfryzacji
Piaseczno liderem cyfryzacji

Na portalu Informator, można pozyskać informację o obiektach znajdujących się na terenie naszej gminy, a dane zostały zebrane w specjalnie przygotowane kompozycje tematyczne ułatwiające odnalezienie poszukiwanych informacji. Możemy skorzystać z  kompozycji m.in.: „Sport i rekreacja”, „Oświata i Kultura”, „Piaseczyńskie zabytki” czy „Rzemieślnicy”. Dzięki temu mieszkańcy mogą lepiej poznać obiekty znajdujące się na terenie gminy jak również odnaleźć miejsca zabytkowe czy rzemieślników działających w ich sąsiedztwie.

mapa
Piaseczno liderem cyfryzacji

Portal Budżetu Gminnego w sposób intuicyjny, przy użyciu symboli graficznych, przybliża budżet gminy – zarówno w zakresie projektów jak i ich realizacji. Mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić postępy prac w realizacji budżetu oraz w łatwy sposób wyszukać informację, co w ich najbliższej okolicy jest planowane do wybudowania, która inwestycja jest w trakcie wykonywania i czy została już ukończona.

Portal Mobilność łączy wszystkie dane dotyczące sieci dróg. Przygotowane kompozycje dotyczą m.in. inwestycji drogowych i kwestii bezpieczeństwa na drogach. W portalu mieszkańcy znajdą również informacje dotyczące utrzymania dróg publicznych, wolnych miejsc na parkingach miejskich, ścieżek rowerowych, transportu miejskiego czy analizy dotyczące liczby pojazdów na kluczowych skrzyżowaniach miasta. Narzędzie pozwala także śledzić ruch autobusów w czasie rzeczywistym.

mapa
Piaseczno liderem cyfryzacji

Portal Planowanie przestrzenne łączy dane z zakresu urbanistyki i architektury. Przygotowane kompozycje dotyczą m.in. studium gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy uchwały krajobrazowej. W portalu mieszkańcy znajdą również informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej czy rozpoczętych procedur planistycznych. Portal umożliwia pobranie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu miejscowego i jest szczególnie istotny dla inwestorów planujących zakup nieruchomości czy budowę domu.

mapa
Piaseczno liderem cyfryzacji

Na specjalne potrzeby Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej został stworzony portal Straż Pożarna z wyspecyfikowanymi informacjami, które są istotne z punktu widzenia zadań straży pożarnej jak: zawory, kratki ściekowe, hydranty. Stworzono także specjalne opracowanie, na którym wizualizowane są dane dotyczące funkcji budynków, liczby pięter oraz ilości osób zameldowanych, co ma ułatwiać podejmowanie decyzji podczas strategicznych działań straży pożarnej, gdzie istotny jest czas oraz jakość i aktualność danych. Portal został przygotowany tak, by każdy strażak mógł wyświetlać potrzebną do wykonania zadań kompozycję na tablecie w samochodzie pożarniczym czy wozie bojowym, bez konieczności włączania poszczególnych warstw.

mapa
Piaseczno liderem cyfryzacji

Wszystkie ww. portale są wyposażone w tzw. mapy bazowe (tj. ortofotomapa, mapa zasadnicza, google map), na tle których mogą być wyświetlane interesujące mieszkańca kompozycje w postaci opracowań kartograficznych.

Aby jeszcze efektywniej mieszkaniec mógł korzystać z portali, urząd przygotował krótki film instruktażowy, który w przystępnej formie zapoznaje mieszkańca z portalem i zachęca do korzystania z jego funkcji i danych tam publikowanych, link do filmu znajduje się pod adresem: www.mapy.piaseczno.eu Portale Gminne są wciąż rozwijane i systematycznie wzbogacane zarówno o nowe funkcjonalności, jak również o nowe dedykowane mieszkańcom kompozycje mapowe.

dyplom lider cyfryzacji