ranking. na zdjęciu dwóch męzczyzn - burmistrz Daniel Putkieiwcz i marszałek województwa Adam, Struzik
foto Aleksandra Szewczyk

W II Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego, organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z GUS, Piaseczno zajęło czwarte miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich.

Ranking gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w różnych regionach Polski. Od ubiegłego przy współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie organizowany jest Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego. W ramach rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

– Dlaczego nasz ranking ma akurat taką formułę? Porównujemy gminy o podobnym potencjale. Nie sposób porównywać gmin na przykład ze Śląska i z Lubelszczyzny – mówi prezes zarządu FRDL Cezary Trutkowski. – Fundacja prowadziła podobne rankingi w wielu miejscach w całej Polsce. Na fali tych dobrych doświadczeń rozszerzyliśmy, we współpracy z GUS, nasze rankingi na całą Polskę.

Badają szesnaście wskaźników

Podstawą stworzenia rankingu była analiza danych dotyczących szesnastu wskaźników obejmujących sfery gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną, czyli de facto zrównoważony rozwój danej jednostki samorządu. Pod uwagę brane były m.in. dochody budżetu gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2019–2021, ale też wskaźnik zadłużenia, wydatki na oświatę, kulturę czy ochronę powietrza i klimatu. Istotne były też: saldo migracji mieszkańców, przyrost naturalny, wyniki egzaminu ósmoklasisty czy procent powierzchni gminy objęty mpzp.

W II Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego Piaseczno zajęło czwarte miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Wyprzedziły nas gminy Ożarów Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki oraz Konstancin-Jeziorna. W ogólnym rankingu Piaseczno zajęło piętnaste miejsce. Zwycięzcą w kategorii gmin miejskich oraz liderem II Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego podobnie jak przed rokiem została Podkowa Leśna.

Szczegółowy regulamin rankingu dostępny na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.