Piaseczno z dwoma wyróżnieniami za kadencję 2018-2023

1059
Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach
Wyróżnienia w rankingach Pisma Samorządu Terytorialnego “Wspólnota”

Piaseczno zostało wyróżnione za „Sukces Infrastrukturalny” oraz „Sukces Ekonomiczny” w dobiegającej końca kadencji samorządu. Nagrody w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” burmistrz Daniel Putkiewicz odebrał podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

W trakcie Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach burmistrz Daniel Putkiewicz wystąpił w roli prelegenta i mówił między innymi o wyzwaniach stojących przed gminami aglomeracyjnymi takimi jak Piaseczno, które muszą równoważyć potrzeby związane z rozwojem mieszkalnictwa a z drugiej strony potrzebą zachowania jak największej ilości terenów zielonych i przestrzeni ogólnodostępnych.

Forum samorządowe Katowice
Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach

Kongres był również okazją do odebrania przyznanych miastu wyróżnień w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Miasto zostało wyróżnione w dwóch kategoriach: „Sukces Ekonomiczny Kadencji 2018-2023”, w której Piaseczno zajęło 5. miejsce wśród miast powiatowych oraz „Sukces Infrastrukturalny Kadencji 2018-2023” z 4. miejscem wśród miast powiatowych. Wyróżnienia odebrał podczas kongresu burmistrz Daniel Putkiewicz.

– Oczywiście takie wyróżnienia zawsze nas cieszą, bo potwierdzają, że podejmowane przez nas działania służą mieszkańcom i są doceniane również w tworzonych w oparciu o obiektywne dane rankingach – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach
Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach

Rankingi przygotowane przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” stworzone zostały przez profesora Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w oparciu o szereg kryteriów. W przypadku „Sukcesu Infrastrukturalnego” pod uwagę brane były: wielkość wydatków finansowych z dotacji z unijnych programów operacyjnych –  łączna kwota z lat 2018-2022, powierzchnia nowych mieszkań oddanych do użytku – liczba metrów kwadratowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (łącznie w latach 2018-2022), przyrost odsetka liczby mieszkańców podłączonych do oczyszczalni ścieków (w latach 2017-2022), przyrost odsetka mieszkańców w mieszkaniach podłączonych do kanalizacji komunalnej (w latach 2017-2021), przyrost długości ścieżek rowerowych w latach 2017-2022, udział odpadów zebranych selektywnie w relacji do ogółu zebranych odpadów komunalnych (dane za rok 2022). W rankingu „Sukces Finansowy” z kolei kryterium była zmiana wielkości budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2017-2022. Pod uwagę były brane wszystkie potencjalne (tzn. uwzględniające skutki obniżek podatków lokalnych) dochody, oprócz dotacji celowych i po odjęciu przekazywanych przez gminy składek na tzw. janosikowe.