Piaseczyńska Narada Klimatyczna

390
MRG dla klimatu 6
foto Archiwum MRG Piaseczno

Zwieńczeniem projektu „Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla Klimatu” była Piaseczyńska Narada Klimatyczna, która odbyła się 15 marca 2024 r. W Bibliotece Publicznej w Piasecznie.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno – Vladyslava Zelenko krótkim wstępem podsumowującym nasze dotychczasowe działania. Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz przedstawił następnie uczestnikom spotkania dobre praktyki w gminie, przybliżające nas do bycia neutralnymi klimatycznie. Prelekcja Izabeli Zygmunt, specjalistka ds. Europejskiego Zielonego Ładu z ramienia Komisji Europejskiej dotyczyła działań Unii Europejskiej w obszarze walki z globalnym ociepleniem. Prelegentka przedstawiła główne założenia Pakietu Fit for 55 oraz opowiedziała o Społecznym Funduszu Klimatycznym.

W kolejnej części spotkania członkowie Prezydium MRG Szymon Król i Józef Ciechomski złożyli sprawozdanie z audytów klimatycznych przeprowadzonych w wybranych szkołach. Było to wprowadzenie do pracy metodą “world café”, dzięki której uczestnicy narady mogli zaproponować swoje pomysły na dążenie Piaseczna do coraz bardziej ekologicznego i przyjaznego dla środowiska miasta. Wnioski będące wynikiem pracy w ramach projektu „Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla Klimatu” zostaną przedstawione Radzie Miejskiej w Piasecznie propozycje realnych, pozytywnych rozwiązań w obszarze polityki klimatycznej gminy.

Piaseczno dla klimatu logo