alians przeciw depresji
foto Łukasz Wyleziński

Przedstawiciele samorządów powiatu piaseczyńskiego, w tym gminy Piaseczno, podpisali “Deklarację wspólnego przeciwdziałania depresji w powiecie piaseczyńskim” w ramach Gminno-Powiatowego Aliansu Przeciw Depresji”.

Tworzenie aliansów – sieci organizacji, instytucji i osób, które wspólnie będą podejmować działania wspierające osoby borykające się z depresją ma na celu szerzenie wiedzy na temat tej coraz bardziej powszechnej choroby, a także sposobów przeciwdziałania depresji oraz radzenia sobie z chorobą. Piaseczyński Alians przeciw depresji dotąd był nieformalnym sojuszem, który działa ł na rzecz diagnozowania i leczenia depresji w lokalnych społecznościach. 10 października 2023 r., w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, władze powiatu piaseczyńskiego, samorządów oraz inni partnerzy, podpisali “Deklarację wspólnego przeciwdziałania depresji w powiecie piaseczyńskim” w ramach Gminno-Powiatowego Aliansu Przeciw Depresji”. W imieniu Gminy Piaseczno dokument podpisali burmistrz Daniel Putkiewicz wraz z wiceburmistrz Hanną Kułakowską-Michalak.

W deklaracji czytamy: “W ramach swoich zadań i kompetencji zobowiązujemy się do podejmowania dobrych praktyk Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w upowszechnianiu w społeczności powiatu piaseczyńskiego wiedzy o leczeniu i rozpoznawaniu depresji. Chcąc przeciwdziałać kryzysom psychicznym u dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu piaseczyńskiego planujemy wspólnie z podmiotami leczniczymi, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną promować zdrowie psychiczne.”

Więcej informacji na temat Aliansu przeciw depresji można znaleźć na stronie Powiatu Piaseczyńskiego: www.piaseczno.pl.