Otwarcie Piaseczyńskiego Centrum Integracji . Na zdjęciu trzy kobiety i mężczyzna.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Nauka języka polskiego, zajęcia dla dzieci, doradztwo zawodowe i szkolenia dla obcokrajowców – to oferta otwartego właśnie Piaseczyńskiego Centrum Integracji, którego działalność finansuje rząd USA.

Otwarcie Piaseczyńskiego Centrum Integracji przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie zbiegło się z Międzynarodowym Dniem Migranta, który świętujemy 18 grudnia. Centrum powstało jako efekt współpracy Międzynarodowej Organizacji d.s. Migracji (IOM Polska) z Fundacją na Rzecz Dwujęzyczności EduNowa. Szefująca fundacji Magdalena Bogusławska jest jedną z członkiń Piaseczyńskiej Rady Kobiet i już w ubiegłym roku nawiązała współpracę z IOM Polska, które zorganizowało w Piasecznie cykl szkoleń dotyczących integracji obcokrajowców z lokalną społecznością.

– Dobra integracja sprawia, że zyskują wszyscy – zarówno migranci, jak i społeczność, którą wzbogaca obecność osób wnoszących odmienną kulturę, doświadczenia, historię – podkreśliła podczas otwarcia  Janina Owczarek, szefowa Działu Migracji Pracowniczych i Integracji Społecznej w IOM Polska. W naszej gminie społeczność obcokrajowców, zwłaszcza z Ukrainy, była liczna od lat. Wybuch wojny w Ukrainie sprawił, że napływ migrantów zza wschodniej granicy jeszcze się zwiększył. Centrum Integracji w Piasecznie ma wspierać nie tylko obywateli Ukrainy, którzy zamieszkali na terenie gminy Piaseczno, ale wszystkich przebywających u nas obcokrajowców. Dzięki grantowi od rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wynoszącemu ponad 900 tys. złotych mogą oni liczyć na:

  • kursy języka polskiego oraz języka angielskiego;
  • kursy kultury i cywilizacji Polski;
  • spotkania i warsztaty z doradcami zawodowymi i biznesowymi, którzy wesprą w planowaniu i realizacji kariery zawodowej. Doradcy będą wspierać w przygotowaniu CV, opracowaniu planu działania oraz nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Będą także służyć wszechstronna pomocą tym, którzy zdecydują się rozpocząć własną działalność biznesową w Polsce;
  • kursy podnoszące kompetencje zawodowe uczestników. Będą to m.in. kursy kroju i szycia, kursy komputerowe, a także takie, które rozwijają efektywność osobistą (komunikowanie się, zarządzanie czasem, autoprezentacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów itp.);
  • kursy pomagające w radzeniu sobie z traumą i stresem.

W Centrum działa również świetlica dla dzieci, zapewniająca opiekę i ciekawy program w czasie, gdy rodzice uczestniczą w zajęciach.

– Cieszę się, że taka inicjatywa będzie realizowana na terenie naszej gminy. Mam nadzieję, że dzięki oferowanemu w Piaseczyńskim Centrum Integracji wsparciu, nasi nowi mieszkańcy łatwiej zaadaptują się w nowym środowisku – mówił burmistrz Daniel Putkiewicz. Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak podziękowała wszystkim osobom i środowiskom, które od dawna wspierają migrantów przebywających na terenie naszej gminy.

– W naszych szkołach mamy setki dzieci obcojęzycznych o których integrację z polskimi dziećmi dbają nauczyciele i dyrektorzy szkół, wsparcie socjalne zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dzieci uczestniczą również w zajęciach sportowych organizowanych przez kluby sportowe wspierane z budżetu gminy – wyliczała wiceburmistrz.

Podczas uroczystości otwarcia Centrum Integracji Społecznej w Piasecznie zaproszeni goście mieli okazję m.in. wysłuchać polsko-ukraińskiej piosenki w wykonaniu młodej artystki z Ukrainy oraz obejrzeć taniec w wykonaniu nastolatki z Ukrainy, która przez 6 lat tańczyła w swoim kraju, a teraz ma okazję rozwijać nadal swój talent w szeregach KS Grawitacja.

Gmina Piaseczno objęła patronat nad działalnością Piaseczyńskiego Centrum Integracji. Udostępniła też na jego działalność lokal przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie. Centrum jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00. Informacje można uzyskać również pod numerem tel.: 660 620 026 lub mailowo: centrum@edunowa.pl.