Pierwsze koszenie traw świadomie opóźnione

1518
wysoka trawa

Od poniedziałku 25 maja gmina rozpoczyna pierwsze koszenie trawników pozostających pod jej opieką.

– Z uwagi na obserwowane zmiany klimatu i wystąpienie suszy, koszenie trawników miejskich zostało świadomie opóźnione – wyjaśnia burmistrz Daniel Putkiewicz. – Ograniczenia w koszeniu mają za zadanie przytrzymać wodę w glebie, dodatkowo umożliwiają też dłuższe kwitnienie i rozsiewanie się łąkowych kwiatów, dających pokarm owadom zapylającym – dodaje burmistrz.

Gmina na bieżąco obserwuje sytuację przyrodniczą i warunki pogodowe, od których uzależnia rodzaj, zakres i częstotliwość prac podejmowanych na danym terenie. Po ostatnich opadach trawniki szybko przyrosły, dlatego np. w pasach drogowych zabieg koszenia jest konieczny ze względu na bezpieczeństwo i zapewnienie widoczności użytkownikom ruchu. – Wysokość koszenia zostanie w kosiarkach ustawiona na ok. 10 cm, jednakże ze względu na duże nierówności terenów przyulicznych, które powstają w wyniku prowadzonych w ich obrębie licznych prac remontowych, wysokość ta może gdzieniegdzie ulec obniżeniu – wyjaśnia Wydział Utrzymania Terenów Publicznych, odpowiedzialny za dbanie o zieleń w gminie. Miejsca, gdzie trawa nie urosła, lub jest niska, nie będą koszone.

Koszenie wykonywane będzie przez firmy wyłonione na drodze zamówień publicznych. Terenami zieleni przyulicznej zajmie się firma Ag-Complex sp. z o.o., a o zieleń na terenie parków i skwerów dbać będzie firma Testa Teresa Świerzbińska. Pracownicy gminy wspierać będą prace kosząc na takich terenach jak np. targowisko miejskie.