Rozliczajmy podatki w miejscu zamieszkania

1827

Udział w podatku od osób fizycznych i osób prawnych to główny dochód gminy. Prawie 38% z podatku płaconego przez mieszkańców do urzędu skarbowego wraca do gminy i w prosty sposób przekłada się na realizację potrzebnych usług i inwestycji.

Pomóżmy rozwijać się naszej gminie

To dzięki podatkom, ale tylko osób rozliczających się w Piasecznie, w tym roku gmina może przeznaczyć ponad 145 mln zł na inwestycje i zadania remontowe.

– Staramy się zachęcać mieszkańców do płacenia podatków nie tylko poprzez akcje informacyjne, ale także kierując dodatkowe usługi i ulgi do tych osób, które wyrobią sobie kartę mieszkańca – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. Już dziś, żeby korzystać z programu Warszawa+ czy darmowych linii L, zniżek na basen czy niektórych ofert komercyjnych, należy rozliczać podatek w gminie Piaseczno. Pamiętajmy, że zamożność naszej gminy uzależniona jest od zamożności mieszkańców i ich rzetelności w płaceniu podatków – dodaje burmistrz.

To proste, wystarczy ZAP-3

Dzisiaj przepisy nie wymagają meldunku, aby płacić podatki w miejscu zamieszkania. Wypełniając PIT, wystarczy wskazać jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno oraz dołączyć wypełniony formularz aktualizacyjny ZAP-3. W ten sposób wspieramy okolicę, w której mieszkamy, a więc wpływamy na otaczającą nas rzeczywistość.

Na co idą Twoje podatki?

Na stronie nacoidamojepieniadze.pl/piaseczno można sprawdzić, jak pieniądze z naszych podatków wydawane są przez gminę Piaseczno.

– Od kilku lat prowadzimy stronę z kalkulatorem mieszkańca, który pokazuje, w jakim stopniu poszczególny podatnik przyczynia się do rozwoju swojej gminy, płacąc
w niej podatki. Z drugiej strony jest to narzędzie, które każdemu pozwala ocenić, czy podział wydatków na konkretne dziedziny i zadania realizowane przez samorząd jest zgodny z jego oczekiwaniami – mówi Łukasz Wyleziński, dyrektor Biura Promocji i Informacji Gminy. – W tym roku narzędzie zostało zmodyfikowane, bardziej nowoczesna i efektowna jest strona wizualna, ale powstały także nowe sekcje. Zilustrowane są gminne inwestycje planowane w 2019 roku, jak również podział środków w ramach Budżetu Obywatelskiego i funduszy sołeckich – dodaje.

Symulator internetowy jest oczywiście narzędziem poglądowym, odnosi się wyłącznie do podatku dochodowego od osób fizycznych, a poszczególne wyniki mogą delikatnie różnić się od stanu faktycznego, bo różne mogą być chociażby koszty uzyskania przychodu. Wyniki są też zaokrąglane. Program uwzględnia progi podatkowe, ale nie bierze pod uwagę odliczeń czy sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie. Dlatego wygenerowanych kwot nie należy przyjmować dosłownie, a jedynie orientacyjnie.