Plan dla Józefosławia

4080

Nakładem Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ukazała się broszura poświęcona procesowi uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Józefosławia.

W 36 stronicowym wydawnictwie przedstawiona została diagnoza obecnie obowiązujących planów oraz tło historyczne, relacja z przeprowadzonych na przełomie 2016 i 2017 roku konsultacji społecznych oraz kierunki zmian zaproponowane w projekcie nowego plany. W broszurze  przeczytać można też o planowanych rozwiązaniach komunikacyjnych, ograniczeniach zabudowy, obszarach funkcjonalnych, rozmieszczeniu usług oraz planach inwestycyjnych gminy na obszarze Józefosławia w najbliższym czasie.

Wydawnictwo zostało wydrukowane w nakładzie 1000 sztuk i rozdystrybuowane do punktów komercyjnych na terenie Józefosławia, gdzie zwyczajowo wykładane są Gazety Piaseczyńskie, m.in w Klubie Kultury oraz Galerii Józefosław

Wersja elektroniczna broszury dostępna jest tutaj.

Obecnie trwa II publiczne wyłożenie planu, a swoje uwagi do niego mieszkańcy mogą jeszcze składać do 22 września włącznie:

– ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;

– na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta

– mailem na adres urzad@piaseczno.eu

Szczegółowe informacje w obwieszczeniu