Podziękowania dla kierownika Klubu Kultury w Zalesiu Górnym

567

Po wielu latach owocnej współpracy z gminą Piaseczno odszedł na emeryturę dotychczasowy kierownik Klubu Kultury w Zalesiu Górnym. Pan Andrzej Szczygielski zapisał się na kartach naszej lokalnej historii jako społecznik, inicjator wielu cennych wydarzeń i projektów oraz propagator i ambasador szachów, które przy jego wsparciu organizacyjnym stały się Piaseczyńską chlubą i wizytówką.

20 września, podczas sesji Rady Miejskiej, burmistrz Zdzisław Lis oraz przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Obłoza życzyli panu Andrzejowi pomyślności i powodzenia w realizacji dalszych planów życiowych, nadal licząc na jego aktywność na niwie społecznej.