Mazowiecki Zarząd dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock Piaseczno z/s w Otwocku informuje o zasadach utrzymania nawierzchni dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2022/2023 roku w Rejonie Drogowym Otwock – Piaseczno. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w treści załącznika, który umieszczony został na łamach BIP: Plan Zimowego Utrzymania Dróg Wojewódzkich w sezonie zimowym 2022-2023.