Mazowiecki Zarząd dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock Piaseczno z/s w Otwocku niniejszym informuje o zasadach utrzymania nawierzchni dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2023/2024 roku. Więcej szczegółowych informacji znajduje się w treści załącznika, który został umieszczony na BIP (link poniżej).

Źródło BIP Gmina Piaseczno: Plan Zimowego Utrzymania Dróg Wojewódzkich w sezonie zimowym 2023-2024