Początek prac nad Strategią Polityki Senioralnej

929

2 października 2019 r. Gmina Piaseczno podpisała umowę na przygotowanie dokumentu Strategia Polityki Senioralnej na lata 2020-2025.

Dokument określi priorytety w zakresie poprawy warunków i jakości życia seniorów w Piasecznie oraz wskaże najlepsze działania lokalnego samorządu w zakresie działań na rzecz najstarszych mieszkańców.

– W polityce senioralnej chodzi o to, aby w wielu obszarach wypracować rozwiązania, które trafnie i efektywnie zaspokoją potrzeby osób starszych – mówi Hanna Kułakowska – Michalak I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno – jestem przekonana, że już sama praca nad dokumentem przyniesie konstruktywne wnioski a strategia, która powstanie będzie wyznacznikiem w realizacji polityki senioralnej.

Powstanie Strategii było jednym z postulatów Piaseczyńskiej Rady Seniorów. Strategia Polityki Senioralnej to określenie sposoby postępowania, mapa drogowa prowadząca do zaspokojenia najważniejszych potrzeb mieszkańców powyżej 60 roku życia.  Warto podkreślić, że Piaseczno jest jedną z zaledwie kilku gmin w Polsce, które podejmują się przygotowania i uchwalania Strategii Polityki Senioralnej.

– Zmiany demograficzne stawiają samorząd przed nowymi wyzwaniami w zakresie działań i standardu usług publicznych – mówi opiekun Piaseczyńskiej Rady Seniorów Krzysztof Ł. Kasprzycki – Przełomowy i bardzo ważny dokument, jakim jest strategia, pozwoli samorządowi przygotować się do nadchodzących zmian. Głos seniorów ma ogromne znaczenie a my chcemy słuchać o ich potrzebach, oczekiwaniach i problemach, aby skutecznie pomóc – dodaje Krzysztof Kasprzycki.

W ramach prac nad dokumentem odbędą się spotkania, warsztaty diagnostyczne i planowania partycypacyjnego oraz konsultacje z mieszkańcami, podmiotami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Dokument zostanie przygotowany do połowy grudnia i w przyszłym roku zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej.

Pierwszy warsztat dla mieszkańców, zarządów i członków organizacji pozarządowych odbędzie się 23 października o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Piasecznie.