Pół tysiąca mieszkańców powiatu przebadanych

1868

Serdecznie dziękuję dyrekcji  Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za przeprowadzenie  akcji bezpłatnych badań profilaktycznych w dniach 28 – 29 maja. Dziękujemy  także  mieszkańcom powiatu piaseczyńskiego za ogromne zainteresowanie inicjatywą i  udział w badaniach przeprowadzonych z okazji obchodów Dnia Diagnosty Laboratoryjnego. W akcji wzięło udział ponad pół tysiąca osób.

Gmina Piaseczno i Powiat Piaseczyński chętnie promują inicjatywy propagujące zdrowie
i przyczyniające się polepszeniu życia mieszkańców. Dlatego tak bardzo cieszy nas, że piaseczyński ZOZ wystąpił z przedsięwzięciem które okazało się skuteczne i trafiało do szerokiego grona odbiorców.

Raz jeszcze dziękuję Pani Dyrektor ZOZ,  Marcie Dorociak – Burzy oraz sponsorom akcji firmom Sysmex oraz Roche Diagnostics.

Hanna Kułakowska- Michalak

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno