Pomoc lekarska

14946
Pomoc lekarska w Gminie Piaseczno
Pomoc lekarska w Gminie Piaseczno

obsługiwane przez firmę FALCK
tel.: 22 535 91 93, tel. alarmowy 999, 112

Nocna i świąteczna pomoc lekarska świadczona jest w powiecie piaseczyńskim w dwóch punktach:
  • Szpitalu św. Anny przy ul. Mickiewicza 39 w Piasecznie, tel. 22 735 41 08
  •  Mazowieckim Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornie, ul. Długa 40/42, tel. 22 888 29 20 (21).
Pomoc świadczona jest w godz. 18.00 – 8.00 w dni robocze oraz w soboty i święta całodobowo. 
W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia chory może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej niezależnie od miejsca zamieszkania. Dyżurujący lekarz udziela porad na miejscu, a w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta lub telefonicznie.
Z pomocy lekarza lub pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
– nagłego zachorowania,
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital św. Anny w Piasecznie – administrowany przez EMC Instytut Medyczny SA
ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno
www.piaseczno.emc-sa.pl
Informacja i Rejestracja Szpitala (całodobowo), tel. 22 73 54 100
Informacja i Rejestracja Przychodni (między 7.00 a 21.00), tel. 22 73 54 101

ul. Fabryczna 1, tel.: 22 756 21 11, 22 756 73 73
www.zozpiaseczno.pl

ul. Skrzetuskiego 17, tel.: 22 756 24 63

ul. Górna 20; tel.: 22 757 81 83

ul. Złotej Jesieni 1; tel.: 22 756 52 45

ul. Runowska 1; tel.: 22 726 92 18

Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
tel.: 22 711 90 00
www.stocer.pl

Chylice; ul. Dworska 7
tel.: 22 756 46 20, 22 756 43 33

Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo – Rodzinnego
Pl. Piłsudskiego 10
tel.: 22750 37 47, 0 603 373 871
Stacja Opieki świadczy bezpłatną opiekę pielęgniarską dla potrzebujących
www.warszawa.caritas.pl