Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę

1224
Ilustracja. Zdjęcie psa w śniegu
Źródło: www.pixabay.com

W okresie zimowym, kiedy temperatury spadają poniżej zera zadbajmy szczególnie o naszych czworonożnych przyjaciół. Niskie temperatury zagrażają zdrowiu i życiu psów przebywających cały czas na zewnątrz, szczególnie tym starym i schorowanym.

O co należy zadbać?

JEDZENIE I PICIE:
Psy przebywające na świeżym powietrzu potrzebują zimą więcej kalorii, aby wytworzyć wystarczającą ilość ciepła i energii, by przetrwać mroźne dni i noce. Warto zadbać  o bardziej kaloryczne pożywienie, które można również lekko podgrzać przed podaniem.
Pamiętajmy, że pies musi mieć pod dostatkiem świeżą wodę. Woda stojąca na zewnątrz zamarza, należy więc ją regularnie uzupełniać. Ważne, aby miski stające na dworze w okresie zimowym nie były metalowe, ponieważ zwierzęciu może przykleić się język. Zalecane są miski plastikowe lub ceramiczne.

SCHRONIENIE:
Jeśli temperatura mocno spada, wpuśćmy naszego psa do domu. Nie narażajmy go na wychłodzenie. Szczególnie zadbajmy o psy stare i schorowane. Jeśli nie możesz trzymać psa w domu podczas mrozów, należy zapewnić mu ciepłą, solidną budę, która ochroni go przed wiatrem i niską temperaturą. Budę należy odpowiednio zabezpieczyć przed chłodem- najlepiej jest ją wypełnić słomą. Nie wolno stosować wszelkiego typu materiałów, gdyż nasiąkają wilgocią i zamarzają. Warto też osłonić wejście do budy przed nawiewaniem śniegu i deszczu.

INNE:
Bardzo ważne, aby przy niskich temperaturach na szyi psa obroża nie była metalowa.

Nie zapominajmy również o kotach mieszkających na zewnątrz, dla których ciepły silnik auta może być atrakcyjnym źródłem ciepła. Przed uruchomieniem pojazdu warto uderzyć w maskę czy nadkola lub zatrąbić klaksonem, aby zachęcić koty do opuszczenia kryjówki pod maską.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt m.in.:
– Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
– Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
Naruszenia tych przepisów podlegają pozbawienia wolności do lat 3-ch a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem od 3 m-cy do 3 lat.

Kto narusza m.in. poniższe zakazy podlega karze aresztu albo grzywny:
1. Utrzymanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.
2. Utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji (np. zbyt ciężki łańcuch powodujący zwyrodnienia kręgosłupa, lub przymarzający w niskich temperaturach, brak odpowiedniego schronienia przed warunkami atmosferycznymi – np. dziurawa buda, niewłaściwie zaizolowana).
3. Wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu.

W przypadku zauważenia zaniedbanego czworonoga koniecznie zgłoś sprawę na Straż Miejską, tel. (22) 750 21 60, tel. alarmowy 986.

Renata Tyszkowska