Ponad 6 tys nowości wydawniczych w szkolnych bibliotekach

4490
Ponad 6 tys nowości wydawniczych w szkolnych bibliotekach

Gmina Piaseczno zakończyła realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach realizowanego w 2018 r. w dziewięciu szkołach podstawowych programu, do bibliotek szkolnych zostało zakupionych 6 231 książek. Księgozbiory zostały wzbogacone o lektury oraz o nowości wydawnicze.

W szkołach odbywały się wydarzenia promujące  czytelnictwo z udziałem uczniów, m.in.  spotkania autorskie z Barbarą Szelagowską, Moniką Jędrychowską, prezentacje nowości w czasie gry terenowej “Podróż z Piłsudskim”, wystawy nowości wydawniczych, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne z  nowo zakupionymi książkami. Ponadto placówki oświatowe organizowały projekty edukacyjne, m.in.: “Zdrowy styl życia” – projekt ze szczególnym uwzględnieniem zasad dobrego odżywiania; “Wiosna w lesie” – projekty ekologiczne z elementami czytelnictwa; “Jak Święty Mikołaj wyglądał w Starożytnej Grecji”, konkurs “Mój dzienniczek lektur”, w którym uczniowie streszczali 10 przeczytanych książek i samodzielnie ilustrowali każdą z nich; “Z książką w świat wartości” czytanie książek o wartościach, prowadzenie rozmów o wartościach.

W zakupach książek brano pod uwagę potrzeby wszystkich uczniów. Zakupiono serię “Sami Czytamy” zawierającą duże litery, audiobooki dla uczniów z trudnościami w czytaniu, książki dla dzieci z problemami dysleksji, książki z małą ilością tekstu, kolorowymi ilustracjami, pogrubieniami liter w tekście. Dzięki zrealizowaniu programu, zostały spełnione prośby uczniów o zakupienie bestsellerów wydawniczych. Zwiększono zainteresowanie biblioteką, wzrosła liczba wypożyczonych książek.

Całkowity koszt projektu – 134 980,21 zł. Wydatkowana kwota pozyskanej dotacji – 107 984,16 zł.

Projekt realizowany w ramach pozyskanego przez Gminę Piaseczno dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, Priorytet III.