Ilustracja. Podpisanie umowy w ramach wsparcia finansowego dla Gminy Piaseczno od Województwa Mazowieckiego
Foto: Beata Marzęcka, Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Gmina Piaseczno uzyskała pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego na 14 projektów na łączną kwotę 629 304,00 zł.

Wsparcie uzyskały zadania, które będą realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu, Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców oraz programów wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych.

– Dzięki bardzo dobrej współpracy między gminą Piaseczno a Urzędem Marszałkowskim udało się nam podpisać umowy na projekty, które mają poprawić komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Jestem tym bardziej szczęśliwy, bo mieszkam w tej gminie. W następnym roku postaramy się zdobyć jeszcze więcej środków – powiedział Piotr Kandyba, przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej oraz wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

Poniżej zestawienie wszystkich projektów, na które 30 czerwca 2021r. podpisane zostały umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Piaseczno.

Tytuł projektu Dotacja
Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Głosków” 10 000,00
Ekopatrol w Gminie Piaseczno: zakup samochodu wraz z wyposażeniem do działań pomiarowo- kontrolnych 200 000,00
Utworzenie nowych oraz modernizacja istniejących terenów zieleni publicznej w pasie ul. Puławskiej i ul. Kościuszki w mieście Piaseczno  na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Chyliczkowskiej oraz od Placu Kisiela do ul. Sienkiewicza 200 000,00
Zakup i instalacja urządzeń na placu zabaw na terenie sołeckim – Julianów 10 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej – Chylice 10 000,00
Organizacja i realizacja ogrodów społeczno-permakulturowych w parku kieszonkowym przy ul. Cyraneczki – Józefosław 10 000,00
Zagospodarowanie terenów publicznych na obszarze sołectwa Głosków 10 000,00
Projekt i realizacja zagospodarowania terenu „Plac targowy” – Złotokłos 10 000,00
Rozbudowa monitoringu wiejskiego – Żabieniec 10 000,00
Doświetlenie ul. Niedźwiedzia – Jesówka 10 000,00
Zakup sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bobrowiec 16 163,00
Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnów 19 141,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla  Ochotniczej Straży Pożarnej Złotokłos 100 000,00
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Grochowa 14 000,00