Poniatówka stanie się wizytówką Piaseczna. Na zdjęciu zabytkowy dworek Poniatówka sfotografowany dronem
foto: Fly Majk

Rozpoczyna się remont i renowacja  jednego z najcenniejszych piaseczyńskich zabytków. Poniatówka nie tylko odzyska dawny blask, ale również otworzy swoje wnętrza dla mieszkańców i turystów.

Przygotowania do tej inwestycji były długotrwałe. Zaczęły się wiele lat temu znalezieniem nowego lokum dla lokatorów traktowanego jako budynek komunalny zabytku. Konieczne było też uregulowanie kwestii własnościowych, a w końcu podjęcie przez radnych decyzji o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego.

Dworek odzyska dawną świetność

W pierwszej kolejności konieczne było wykonanie badań konserwatorskich. W oparciu o ich wyniki Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków dał Gminie wytyczne do rewitalizacji. Nakazał w maksymalnym stopniu zachować istniejące elementy budynku i odtworzyć te, które uległy całkowitemu zniszczeniu, ale są widoczne np. na zachowanych fotografiach. W uzgodnieniu z MWKZ powstał projekt remontu i renowacji Poniatówki.

– Rewitalizacja zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmie prace budowlane, w tym również te, które mają zabezpieczać budynek i przywrócić jego dawny wygląd. W dalszej kolejności zajmiemy się renowacją niezwykle cennych polichromii, które zostały odkryte na ścianach budynku podczas prac badawczych – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz. – Drewniane czy metalowe detale, np. balustrady schodów czy zdobienia ganku, zostaną zdemontowane i przekazane do renowacji specjalistycznym pracowniom.

Poniatówka stanie się wizytówką Piaseczna
foto: Joanna Ferlian-Tchórzewska

W ramach prac budowlanych zostaną między innymi odtworzone drzwi i okna, które kiedyś znajdowały się w elewacji budynku. Zachowana stolarka okienna i drzwiowa z XVII i XIX w. ma z kolei zostać odrestaurowana. Podobnie piece kaflowe, zabytkowe posadzki czy klatka schodowa wraz z balustradami.

Poniatówka stanie się wizytówką Piaseczna
foto: Anna Grzejszczyk

W ramach prac budowlanych wzmocniona zostanie więźba
dachowa i wykonane będzie nowe pokrycie dachowe wraz z obróbką blacharską. Wykonawca zajmie się też izolacją i ociepleniem ścian fundamentowych.

Po renowacji Poniatówka zmieni kolor. Usunięte zostaną tynki zewnętrzne, a w ostatnim etapie prac budynek zyska tynk w stonowanym odcieniu z palety zieleni. Taki kolor tynku został bowiem odkryty jako najstarszy. W niszy elewacji wschodniej ponownie pojawi się rzeźba Fortuny.

Koszt renowacji zabytku wyniesie 5,3 mln zł. Prace powinny się zakończyć pod koniec 2023 roku.

– Mamy nadzieję, że zrewitalizowany budynek stanie się wizytówką Piaseczna. A planowane zagospodarowanie jego wnętrza przyciągnie zarówno mieszkańców, jak i turystów – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz.

Poniatówka stanie się wizytówką Piaseczna
foto: Joanna Ferlian-Tchórzewska

Kawiarnia i nowoczesne muzeum

Zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania budynku Poniatówki, miałaby się ona stać siedzibą filii Muzeum Piaseczna. Jeden z pokoi na parterze budynku zostanie przekształcony w kawiarnię, która pomieści około 15 gości. Na zewnątrz powstanie taras, który w sezonie będzie mógł pełnić rolę kawiarnianego ogródka.

Część muzealna ma być poświęcona dwóm związanym z zabytkiem postaciom historycznym – kamerdynerowi króla Stanisława Augusta i staroście piaseczyńskiemu Franiciszkowi Ryxowi oraz założycielce funkcjonującej na tym terenie szkoły społecznej Cecylii Plater-Zyberk, która w późniejszym okresie kupiła dworek.

– W związku z tym, że nie posiadamy zbyt wielu historycznych artefaktów, ale posiadamy ciekawą historię, chcemy połączyć historyczne wnętrza z multimedialnymi narzędziami, które pozwolą przybliżyć czasy naszych bohaterów – mówi dyrektor Biura Promocji i Kultury Łukasz Wyleziński.

Poniatówka stanie się wizytówką Piaseczna
foto: Anna Grzejszczyk

Koncepcja zagospodarowania budynku zakłada odtworzenie m.in. odnalezionych pod powłokami malarskimi ścian tapet i polichromii. Pomieszczenia muzealne miałyby zostać urządzone w duchu epoki naszych bohaterów Franciszka Ryxa i Cecylii Plater-Zyberk. A w starych meblach i przedmiotach mogłyby się ukrywać nowoczesne narzędzia multimedialne pozwalające na aktywne poznawanie historii. Na cele ekspozycyjne mają zostać wykorzystane również pięknie sklepione piwnice.