„Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL) wraz z rozbudową infrastruktury parkingowej – parking przy ZSP Jazgarzew”

462

„Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL) wraz z rozbudową infrastruktury parkingowej – parking przy ZSP Jazgarzew”

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL) wraz z rozbudową infrastruktury parkingowej – parking przy ZSP Jazgarzew”