Poprawiamy bezpieczeństwo na drogach. Na zdjęciu ulica z szykanami.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

W ramach programu “Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych” zostały opracowane projekty stałej organizacji ruchu dla kilkudziesięciu ulic z terenu gminy Piaseczno. Mieszkańcy mogą się z nimi zapoznać na stronie internetowej urzędu.

Aspekty związane z bezpieczeństwem uczestników ruchu uwzględniamy przy projektowaniu nowych dróg czy przebudowie istniejących. Analizujemy również obowiązującą organizację ruchu.
– Cały czas poddajemy analizie kolejne ulice i obszary z terenu gminy. W miarę możliwości opracowujemy nowe projekty organizacji ruchu dla badanych obszarów – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – W zależności od charakteru danej ulicy, panującego na niej natężenia ruchu czy problemów zgłaszanych przez mieszkańców, a także uwarunkowań technicznych i wymogów formalnych, proponujemy różne rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu – pieszych, rowerzystów i kierowców.

Przygotowane przez Wydział Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu projekty stałej organizacji ruchu dla kilkudziesięciu ulic w gminie Piaseczno będą udostępniane w BIP Gminy Piaseczno: projekty organizacji ruchu. Tam mieszkańcy mogą się z nimi zapoznać i zgłaszać ewentualne uwagi do projektów.

PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU NA TERENIE GMINY PIASECZNO