Poprzez Niepodległą – projekt eTwinning w SP nr 3

929
Poprzez Niepodległą - projekt eTwinning w SP nr 3

Od września 2018 r. do stycznia 2019 klasa 6b ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie realizowała wraz z setką szkół w Polsce projekt edukacyjny na platformie eTwinning pt. “Poprzez Niepodległą”. Opiekunami projektu byli: wychowawca p. Katarzyna Rosłon, nauczyciel informatyki p. Kamil Iwańczyk oraz terapeuta pedagogiczny p. Elżbieta Szulborska.

Założeniem projektu było stworzenie wirtualnego przewodnika po miejscowościach w Polsce, wspólne świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości (poprzez tworzenie i wysyłanie kartek z życzeniami) oraz opracowanie poradnika: “Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”.

Efekty cyfrowe projektu można obejrzeć na następujących stronach:
– “Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” poradnik
– prezentacja o Piasecznie prezentacja Storyjumper
– prezentacja o Tadeuszu Zawadzkim, patronie SP nr 3 prezentacja Smilebox
– quiz historyczny quiz Kahoot

Cele założone w projekcie zostały osiągnięte, a 10 maja nastąpiło oficjalne podsumowanie i zakończenie projektu. Nauczyciele oraz uczniowie dostali za projekt prestiżową Krajową Odznakę Jakości. Ponadto p. E. Szulborska i p. Kamil Iwańczyk otrzymali List Gratulacyjny od Dyrektora Generalnego FRSE dr Pawła Poszytka.

Włączenie metody projektów interdyscyplinarnych do pracy z uczniami jest efektem realizacji celów projektu PO WER, finansowanego z funduszy europejskich w latach 2018-2019 pod nazwą “Nauczyciel liderem zmian…”.

A oto, co o tej metodzie mówi najnowsza podstawa programowa:

“Duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami. Zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu wspomnianych wyżej kompetencji, pomaga również rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych”*

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej… (Dz.U. z 2017 poz. 356; załącznik nr 2).

Pracę nad projektem podsumowuje komentarz pani Elżbiety Szulborskiej:

“Ze swojej strony mogę powiedzieć, że praca nad projektem z klasą 6b, moimi kolegami z SP3 w Piasecznie oraz z uczestnikami projektu ze 100 szkół w Polsce była fantastyczną, kształcącą przygodą i w sposób znaczący podniosła moje kompetencje w każdym z wyżej wymienionych obszarów. Wszystkim uczniom ich rodzicom i pedagogom serdecznie dziękuję.