Drzewa za remizą. Drzewa opierają się o betonowy płotek.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Ze względu na stan zdrowotny drzew i związane z tym ryzyko ich przewrócenia się na budynki lub ludzi, konieczna jest wycinka dwóch jaworów rosnących za dawną remizą OSP w Piasecznie. W tym miejscu zaraz po wycince posadzone zostaną trzy duże klony.

Decyzje dotyczące wycinki jakichkolwiek drzew nigdy nie są łatwe.

– Staramy się każdą taką decyzję dokładnie przeanalizować. Jeśli tylko jest to możliwe, w pierwszej kolejności wykorzystujemy rozwiązania, które pozwalają zapobiec wycince. Niestety nie zawsze jest to możliwe – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

W ostatnim czasie bardzo wnikliwie została przeanalizowana kwestia dwóch jaworów rosnących na tyłach strażnicy OSP przy ul. Puławskiej 3. Gmina zleciła badania dendrologiczne, które zostały przeprowadzone przez utytułowanych ekspertów z tej dziedziny. Stwierdzili oni jednoznacznie, że granica bezpieczeństwa na tzw. wykrot (zawalenie) została przekroczona trzykrotnie w przypadku drzewa pierwszego i czterokrotnie w przypadku drugiego. W oparciu o uzyskane analizy, jak również zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków, została podjęta decyzja o ich usunięciu. Mimo, iż pozornie drzewa te sprawiają wrażenie zdrowych, dokładne badania wskazały na częściowe wypróchnienie i osłabiony system korzeniowy, a dodatkowo wspierają się one na ogrodzeniu, które jest w bardzo złym stanie.

Drzewa za remizą
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Eksperci jednoznacznie wskazują, że dalsze utrzymanie drzew może skutkować ich zawaleniem, co zagraża bezpośrednio zarówno sąsiadującym budynkom, jak i osobom, które mogą znajdować się w pobliżu. A to są priorytety, którymi mamy obowiązek się kierować – zaznacza burmistrz Daniel Putkiewicz. – W miejsce usuniętych drzew planujemy posadzić inne, duże drzewa, którym stworzone zostaną odpowiednie warunki do funkcjonowania w tym miejscu. System korzeniowy zostanie zabezpieczony tak, aby mimo bliskiego sąsiedztwa zabudowań, drzewa swobodnie mogły się rozwijać.

Wycinka starych jaworów planowana jest 14 listopada 2022 r. Jeszcze w listopadzie br. w tym miejscu mają zostać zasadzone trzy dorodne klony czerwone „Red Sunset”. W przyszłym roku planujemy też dalsze zagospodarowanie zielenią całego placu u zbiegu ulic Jana Pawła II i Puławskiej.