Powakacyjne zmiany w komunikacji

5075
Autobus 710 na przystanku Kościelna przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie
foto: Marcin Borkowski

W związku z końcem wakacji zmienią się rozkłady jazdy autobusów. Na terenie gminy Piaseczno, w związku z trwającą przebudową ulicy Pod Bateriami, ZTM planuje wprowadzić zmiany w dwóch terminach – 2 i 5 września 2022 r.

Początek września to tradycyjnie moment zmiany rozkładów jazdy z wakacyjnych na obowiązujące w roku szkolnym. W związku z trwającymi od czerwca na terenie gminy Piaseczno licznymi inwestycjami drogowymi, zmiany w transporcie publicznym dotyczyły nie tylko zmiany w częstotliwości kursowania autobusów, ale również licznych zmian tras. Prace drogowe na ulicach Chyliczkowskiej, Dworskiej i Pod Bateriami dobiegają końca, w związku z tym w najbliższych dniach autobusy będą mogły wrócić na swoje dawne trasy.

Brakuje kierowców autobusów

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował Gminę Piaseczno, że w związku z problemami  kadrowymi Operatorów realizujących kursy, konieczne jest dostosowanie liczby kursów do możliwości ich zrealizowania przy zmniejszonej liczbie kierowców. Rozwiązanie takie pozwala bowiem uniknąć sytuacji, gdy kursy widniejące w rozkładzie są odwoływane ze względu na braki w obsadzie u Operatorów.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno w odpowiedzi kategorycznie sprzeciwił się zmniejszonej częstotliwości kursowania linii obsługujących mieszkańców gminy. Oczekuje, że ZTM znajdzie rozwiązania, które umożliwią przywrócenie częstotliwości kursowania autobusów sprzed 15 czerwca 2022 r.

– W szczególności niemożliwa do zaakceptowania jest częstotliwość kursowania linii L39, która jest linią miejską i zapewnia komunikację między ważnymi dla mieszkańców punktami, w tym komunikuje z miastem duże osiedla – napisał w odpowiedzi do ZTM wiceburmistrz Robert Widz. – Rozumiejąc problemy związane z obsługą kadrową, oczekujemy jednak zaproponowania takiego rozwiązania, które pozwoli, szczególnie w przypadku linii L39, zachować częstotliwość kursów sprzed wakacji. Wyrażamy nadzieję, że ZTM dołoży wszelkich starań, aby zobligować Operatorów do realizacji przewozów zgodnie z naszymi umowami.

Zmiany w kursowaniu od 2 i 5 września 2022 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez ZTM od dnia 2 września 2022 r. powakacyjne rozkłady jazdy oraz powrót na stałe trasy planowany jest dla linii 710 i 724.

Autobusy linii 709727 739 według nowych rozkładów jazdy pojadą od 5 września. Z uwagi na duże wykorzystanie przez pasażerów oraz rozbudowę osiedli na terenie Józefosławia wzrośnie częstotliwość kursowania autobusów linii 739, które w godzinach szczytu będą jeździć co 8-10 minut.

Termin wprowadzenia zmian dla linii lokalnych L został ustalony na poniedziałek 5 września br. Obecnie, zgodnie z propozycją ZTM, sytuacja dla poszczególnych linii przedstawia się następująco:

L-1 – bez zmian

L-2 – wprowadzenie trasy podstawowej + przywrócenie częstotliwości kursowania sprzed dnia 15.06 br.

L-3 – bez zmian

L-4 – zachowanie obecnej częstotliwości

L-5 – skierowanie linii do pętli WŁADYSŁAWÓW z częstotliwością kursowania sprzed 15.06 br. (wydłużenie trasy z zachowaniem obecnej liczby wozów na linii L-5 i L13 spowoduje pogorszenie ich wzajemnej koordynacji)

L12 – wprowadzenie trasy podstawowej + przywrócenie częstotliwości kursowania sprzed dnia 15.06 br.

L13 – wprowadzenie trasy podstawowej + przywrócenie częstotliwości kursowania sprzed dnia 15.06 br. (ograniczona liczba kursów względem podstawowego rozkładu)

L17 – wprowadzenie trasy podstawowej + przywrócenie częstotliwości kursowania sprzed dnia 15.06 br.

L19 – wprowadzenie trasy podstawowej + przywrócenie częstotliwości kursowania sprzed dnia 15.06 br.

L23 – przywrócenie trasy podstawowej z zachowaniem obecnej częstotliwości

L24 – przywrócenie trasy podstawowej w Piasecznie oraz przywrócenie kursów wydłużonych w celu obsługi szkoły w Chylicach, z powodu wybudowania ronda na skrzyżowaniu ulic Długiej, Dworskiej i Starochylickiej proponujemy, aby kursy te zawracały na nim, a więc nie dojeżdżały do przystanków CHYLICE i ronda Starochylicka / Sielska, natomiast kończyły trasę na przystankach DŁUGA

L25 – przywrócenie trasy podstawowej z zachowaniem obecnej częstotliwości

L32 – przywrócenie trasy podstawowej z zachowaniem obecnej częstotliwości

L39 – przywrócenie częściowej trasy podstawowej z zachowaniem obecnej częstotliwości

L52 – przywrócenie trasy podstawowej z zachowaniem obecnej częstotliwości.

Gmina Piaseczno czeka na odpowiedź w sprawie ewentualnych możliwości zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów na liniach, które według propozycji ZTM mają od września korzystać z częstotliwości wakacyjnej.