Pożegnanie Jerzego Duszy

1172
Pogrzeb Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno Jerzego Duszy
foto Łukasz Wyleziński

W piątek 30 czerwca 2023 r. odprowadziliśmy w ostatnią drogę Ś.P. Jerzego Duszę. Kronikarza Piaseczna, byłego Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna, inicjatora powołania Muzeum w Piasecznie, któremu przekazał wielki zbiór pamiątek i archiwalnych dokumentów kolekcjonowanych i przez lata pozyskiwanych od mieszkańców.

Poniżej publikujemy mowę pożegnalną wygłoszoną przez Burmistrza Daniela Putkiewicza podczas mszy żałobnej w kościele Św. Anny w Piasecznie:

Piaseczno ma Duszę!

Tak zatytułowaliśmy wywiad z Panem Jerzym w 2005 roku po otrzymaniu przez niego tytułu Honorowego Obywatela Gminy Piaseczno.
I nic w tej kwestii się nie zmieniło. Piaseczno nadal ma duszę. Ma dzięki Panu Jerzemu, który ochronił od zapomnienia wiele historii i anegdot stanowiących o naszej tożsamości, ocalił też dla potomności wiele cennych pamiątek i artefaktów, które przekazał dla utworzonego z jego inicjatywy w 2004 roku ówczesnego Muzeum Regionalnego. Teraz posłużą one do realizacji wystawy stałej w organizowanym właśnie nowym Muzeum Piaseczna w Starej Plebanii.

Wierzę, że Pan Jerzy jest cały czas z nami, już nie w sensie fizycznym, ale jako patron i dobra dusza, która pilnuje, aby nie zaprzepaszczać naszego wspólnego dziedzictwa i przekazywać wiedzę o historii naszego regionu kolejnym pokoleniom.

Pan Jerzy był społecznikiem i pasjonatem. Był m.in. prezesem Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna. Przede wszystkim był jednak pionierem w odkrywaniu kart naszej historii. Gromadził pamiątki związane z ziemią piaseczyńską i naszą historią w czasach gdy nie było to popularne i dla wielu było nie warte zachodu. Większość zbiorów przekazanych przez Pana Duszę, prawdopodobnie swój los zakończyłoby na wysypisku. On w starych zdjęciach, książkach, przedmiotach widział wartość godną wyeksponowania budującą naszą lokalnej tożsamość. Pozyskiwał te rzeczy od sąsiadów, szukał na strychach, wśród szpargałów, by ostatecznie przekazać je społeczności.

Pan Jerzy był człowiekiem instytucją. Pamiętam czasy, gdy nie było w mieście żadnego wydziału czy jednostki, która zajmowałaby się sprawami historii. W każdej takiej kwestii odsyłało się zainteresowanych do Pana Jerzego, który dzierżył nieformalny tytuł kronikarza Piaseczna. On zawsze chętnie i z wielką pasją odpowiadał na wszystkie pytania. Prowadził często wykłady i lekcje dla naszej szkolnej młodzieży. Jego liczne anegdoty i dykteryjki nie zawsze mogły być w 100 procentach udokumentowane, ale stanowiły wartość samą w sobie budując klimat miasta.

Dziś Pan Jerzy ma wśród nas godnych następców. Coraz więcej osób dostrzega jak wielką wartość stanowi pamięć o naszych przodkach i naszych losach. Wśród osób, które przyszły dziś towarzyszyć mu w ostatniej wędrówce jest rodzina, są przyjaciele, sąsiedzi oraz ci, którym również na sercu leży pamięć o lokalnej historii.

Dlatego też jako samorząd z determinacją dążyliśmy do tego aby utworzyć w naszym mieście prawdziwe Muzeum. To właśnie ma miejsce. Nowa instytucja kultury będzie miała swoją główną siedzibę w wyremontowanym budynku Starej Plebanii. A postać Pana Jerzego Duszy będzie tam miała swoje honorowe, zasłużone miejsce…

Panie Jerzy w imieniu społeczności Miasta i Gminy Piaseczno dziękuję za zaangażowanie i pracę na rzecz naszego miasta. Spoczywaj w pokoju!

Pan Jerzy Dusza pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Piasecznie przy ul. Julianowskiej 27