Pracownik socjalny

1326

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy –  pracownik socjalny
1. Wymagania niezbędne:
a)  pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
– posiada…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Pracownik socjalny