Programy Wsparcia Województwa Mazowieckiego

1389
niebieski baner z białym napisem
Budżet Mazowsza

Sejmik Województwa Mazowieckiego informuje o środkach jakie udało się na 2023 r. zabezpieczyć na inwestycje realizowane przez samorząd województwa, a również na wsparcie dla gmin, powiatów, organizacji pozarządowych, strażaków, kół gospodyń wiejskich czy działkowców.

Województwo Mazowieckie od lat prowadzi szereg autorskich programów wsparcia, dzięki którym realizowane są na całym Mazowszu tysiące inwestycji ważnych dla mieszkańców.

W 2023 roku samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy środki na wsparcie lokalnych wspólnot. Oprócz dotychczasowych programów pojawią się nowe propozycje. Na ich realizację przeznaczono w sumie ponad 660 mln zł. Będą to następujące programy wsparcia:

•Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich;
•Mazowsze dla zdrowia kobiety;
•Mazowsze dla seniorów;
•Mazowsze dla sołectw;
•Mazowsze dla działkowców;
•Mazowsze dla młodzieży;
•Mazowsze dla równomiernego rozwoju;
•Mazowsze dla sportu;
•Mazowsze dla straży pożarnej;
•Mazowsze dla klimatu;
•Mazowsze dla melioracji;
•Mazowsze dla zabytków;
•Mazowsze autobusy dla szkół;
•Mazowsze dla czystego powietrza;
•Mazowsze dla czystego ciepła;
•Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych;
•Mazowsze tory treningowo-szkoleniowe dla OSP;
•Mazowsze dla miejsc pamięci;
•Mazowsze dla orkiestr;
•Mazowsze dla zwierząt.

Wszystkie informacje dla organizacji pozarządowych chcących skorzystać z programów wsparcia sejmiku województwa mazowieckiego znajdą Państwo na stronie www.mazovia.pl. Nabory do kolejnych edycji programów ruszą już na początku 2023 roku.