Projekt budżetu na 2024 rok przekazany do Rady Miejskiej

1967
wizualizacja szkoły w Julianowie
Wizualizacja elewacji szkoły i przedszkola w Julianowie / Bujnowski Architekci Sp. z o. o.

W 2024 roku Gmina Piaseczno planuje wydać blisko 800 mln złotych, w tym aż 330 mln zł zostanie przeznaczonych na oświatę. Burmistrz Daniel Putkiewicz przekazał Radzie Miejskiej projekt budżetu na 2024 rok. 

Przygotowywany przez wiele tygodni projekt budżetu gminy na 2024 roku burmistrz Daniel Putkiewicz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Obłozy podczas sesji w dniu 15 listopada 2023 r. Teraz radni podczas prac komisji problemowych przyjrzą się zaproponowanym przez urzędników przedsięwzięciom i będą mieli czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w planie finansowym. Ostateczną decyzję w sprawie kształtu uchwały budżetowej na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037 Rada Miejska podejmie podczas sesji w dniu 15 grudnia 2023 r.

budżet 2024 projekt
Burmistrz przekazał projekt budżetu Przewodniczącemu Rady Miejskiej / foto Joanna Ferlian

Projekt budżetu Gminy Piaseczno na 2024 rok zakłada dochody w kwocie 708 383 728 zł oraz wydatki na poziomie 795 622 639 zł.  

Wprawdzie dochody wyglądają lepiej niż w roku ubiegłym, ale nadal sporo kwestii jest niepewnych. Dużym wyzwaniem są koszty bieżące, które będą rosły, ale jeszcze nie wiemy w jakim stopniu. M.in. nie wiemy, czy zostaną utrzymane rządowe tarcze osłonowe dotyczące cen prądu i gazu – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Trzeba też pamiętać, że każda nowa inwestycja wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania po oddaniu do użytku nowego budynku czy drogi.

Mieszkańcy jednak oczekują kolejnych inwestycji, w związku z tym Gmina Piaseczno zamierza realizować planowane wcześniej przedsięwzięcia. Łącznie na inwestycje planuje wydać w przyszłym roku blisko 150 mln złotych.

330 mln zł na oświatę

W przyszłym roku ma się rozpocząć budowa od dawna oczekiwanej szkoły w Julianowie. W budżecie na 2024 r. zaplanowano na to zadanie 25 mln złotych, a w WPF łącznie 95,7 mln zł. Wydatki oświatowe tradycyjnie stanowią największy kawałek budżetowego tortu. Na szkoły i przedszkola samorząd planuje wydać ponad 330 mln złotych.

Drugą dużą inwestycją kubaturową, na którą w przyszłorocznym budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 10 mln zł (łącznie w WPF ponad 107 mln zł) jest budowa basenu przy ul. Chyliczkowskiej.

Budowa basenu ruszy w tym roku. Wizualizacja przyszłego basenu, drewniana architektura w otoczeniu zieleni.
Projekt basenu/P2PA

Kontynuowana będzie modernizacja dwóch historycznych budynków – Poniatówki oraz Domu „Zośki”, rozpocznie się również budowa świetlicy sportowej w Żabieńcu. W budżecie zabezpieczone zostały również środki finansowe na projektowanie sali widowiskowej.

30 mln złotych na transport publiczny

Piaseczno może się pochwalić najbardziej rozbudowaną ofertą transportu publicznego wśród gmin podwarszawskich. Koszty utrzymania linii autobusowych oraz połączeń kolejowych, w tym uruchomionych w tym roku linii SKM, a także dopłat do biletów długookresowych dla mieszkańców pochłoną w 2024 r. blisko 30 mln złotych.

Autobus 709 na ulicy Puławskiej w Piasecznie, przy przystanku Szkolna i jadący w kierunku PKP Piaseczno
foto Marcin Borkowski

Drogi w budowie i projektowaniu

Realizowane będą też kolejne inwestycje drogowe. Łącznie na budowę i modernizację dróg Gmina Piaseczno zamierza wydać 66 mln zł.

W przyszłym roku mniej będzie realizacji dużych inwestycji drogowych, ale z kolei mamy spory pakiet dróg na etapie projektowania – mówi wiceburmistrz Robert Widz. Najdroższą inwestycją będzie budowa ulicy Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu, która ma kosztować 26,6 mln zł.

Ptaków Leśnych
Ulica Ptaków Leśnych / foto Maciej Wesołowski

– Będziemy też wspierać finansowo inwestycje realizowane przez Powiat Piaseczyński. Ponad 5 mln złotych przekażemy na realizację dwóch inwestycji – przebudowy skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Okulickiego oraz na przebudowę ulicy Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego aż do ul. Pomorskiej – dodaje wiceburmistrz Robert Widz. Gmina zamierza z kolei przebudować odcinek ulicy Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego. 1 mln zł zostanie wydany na kontynuację budowy sieci dróg rowerowych.

Sienkiewicza
Wraz z powiatem przebudowujemy ulicę Sienkiewicza / foto Maciej Wesołowski

– Może nie jest to budżet bardzo łatwy, ale jest budżetem odważnym, który daje nadzieję na dalszą poprawę warunków mieszkania w naszym mieście i gminie – powiedział burmistrz Daniel Putkiewicz przekazując projekt budżetu i WPF na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Obłozy.

Szczegółowo z projektem budżetu Gminy Piaseczno na 2024 r. można zapoznać się w BIP Gminy Piaseczno: bip.piaseczno.eu.