Projekt Erasmus+ Let’s get together to achieve more w Zalesiu Górnym

890
Projekt Erasmus+ Let’s get together to achieve more w Zalesiu Górnym

W listopadzie 2018 roku dyrektor szkoły Marta Blauth, koordynatorka projektu Monika Sochacka-Kukiełka oraz nauczycielka języka angielskiego Dorota Szejner ze Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym zrealizowały pięciodniową wizytę studyjną w ramach projektu Erasmus+ w szkole partnerskiej A Primary School of Makedonitissa w Nikozji.

Podczas wizyty poznały dyrekcję oraz całą kadrę nauczycieli tej placówki. Uczestniczki projektu obejrzały obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kilku klasach oraz występy uczniów, będące efektem pracy na zajęciach dodatkowych. Panie uczestniczyły także w zajęciach podczas dnia zdrowego odżywiania, zorganizowanego przez radę rodziców nikozyjskiej szkoły. Głównym celem spotkania w Nikozji było poznanie sposobów aktywnego nauczania i wymiana dobrych praktyk, podnoszących jakość edukacji. Spotkania toczyły się na poziomie kadry zarządzającej i nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Ciekawym zadaniem podczas pobytu, była wymiana doświadczeń w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie obejrzanych zajęć z dziećmi.

Po kilku miesiącach z rewizytą przyjechała do zalesiańskiej szkoły nauczycielka sztuki Markella Georgiou. Zadaniem stojącym teraz przed uczestnikami projektu jest przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły w Zalesiu Górnym i nawiązanie bliższej współpracy w kolejnych etapach międzynarodowego projektu.

Podczas spotkania inaugurującego wizytę studyjną w zalesiańskiej szkole Wiceburmistrz -Hanna Kułakowska-Michalak oraz Radna Gminy – Joanna Morawska wraz z Gościem z Cypru obejrzały występy szkolnego zespołu folklorystycznego “Ludowianki” i wysłuchały piosenki greckiej w wykonaniu uczniów zalesiańskiej szkoły. Gości przywitali w języku angielskim uczniowie najstarszych klas. Pani Georgiou spędzi w Zalesiu Górnym pięć najbliższych dni. Będzie uczestniczyła w zajęciach obowiązkowych (matematyka, informatyka, język angielski, język rosyjski) oraz dodatkowych (np. w zajęciach w Chojnowskim Parku Krajobrazowym, w grupie wolontariuszy robiących “Ośmiorniczki dla wcześniaków”). Będzie poznawała dziedzictwo kulturowe Polski podczas wizyt w Warszawie (Stare Miasto, Łazienki, Muzeum Polin), Konstancinie-Jeziornej i Piasecznie. Mamy nadzieję, że wizyta będzie tak samo udana jak nasz pobyt na Cyprze.

Czekamy na następne wizyty gości z różnych krajów Europy.