Projekt przebudowy ulicy Kuropatwy – spotkanie z mieszkańcami

3999
ulica Kuropatwy. Na zdjęciu droga i jadące nią samochody.
foto Maciej Wesołowski

Jesteśmy na końcowym etapie projektowania ul. Kuropatwy. Projekt, który Państwu prezentujemy jest wynikiem długich i merytorycznych uzgodnień pomiędzy trzema samorządami: Lesznowolą, Dzielnicą Ursynów i Piasecznem.

Wiosną ubiegłego roku konsultowaliśmy z mieszkańcami wstępne warianty projektu przebudowy ulicy Kuropatwy w Mysiadle. Następnie projektanci, uwzględniając zarówno opinie mieszkańców, jak i obowiązujące warunki techniczne, uzgodnienia z gestorami sieci oraz samorządami przygotowali projekt budowlany rozbudowy drogi. Biuro projektowe przedstawi projekt przebudowy ulicy Kuropatwy na spotkaniu w dniu 13 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00 w szkole Podstawowej Heliantus przy ul. Bażanciej 16 w Warszawie.

Z projektem można się zapoznać w BIP Gminy Piaseczno: Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kuropatwy.

Opracowany projekt budowlany będzie podstawą wniosku o  wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu decyzji ZRID, co planowane jest na III kwartał 2023, samorządy będą aplikować o środki finansowe na tę inwestycję.