aktywizacja zawodowa bezrobotnych z Ukrainy i Afganistanu. Grafika z napisem informującym o naborze i nazwie programu.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje o naborze wniosków w ramach projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej dla obywateli Ukrainy i Afganistanu.

W PUP w Piasecznie przyjmowane są wnioski o:

  • skierowanie na szkolenie zawodowe,
  • przyznanie premii dla pracodawcy/przedsiębiorcy planującego zatrudnienie cudzoziemca,
  • przyznanie bonu czynszowego dla Cudzoziemców korzystających ze wsparcia OPS.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w Piasecznie.

Więcej informacji:

  • szkolenia zawodowe – pok. 6, I piętro, tel.: 22 48 42 659, 22 48 42 660;
  • premia dla Pracodawcy/Przedsiębiorcy – pok. 5, parter tel.: 22 48 42 636 , pok. 17, I piętro tel.: 22 4842-642;
  • bon czynszowy – pok. 3, I piętro tel.: 22 48 42 655, 22 48 42 647.

Koordynator projektu: Izabela Zielińska, tel.: 22 48 42 677.

Wnioski oraz regulaminy są dostępne na stronie piaseczno.praca.gov.pl.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Pracy przy ul. Czajewicza 2/4 wrzucając do urny stojącej przy drzwiach wejściowych, poprzez skrzynkę podawczą lub z pośrednictwem portalu praca.gov.pl.