Projekt szkoły w Julianowie gotowy

1471
Elewacja szkoły i hali sportowej. Wizualizacja Bujnowski Architekci Sp. z o. o.
Elewacja szkoły i hali sportowej. Wizualizacja Bujnowski Architekci Sp. z o. o.

Zmodyfikowany projekt budowy nowej szkoły w gminie Piaseczno jest już gotowy. W połowie września planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Gmina Piaseczno złożyła też wniosek o dofinansowanie budowy szkoły w Julianowie do Rządowego Funduszu Polski Ład. Będą również zbierane podpisy rodziców pod petycją w sprawie dofinansowania.

Budowa nowej szkoły dla północnej części gminy jest jedną z najbardziej potrzebnych gminnych inwestycji. Od lat szkoła w Józefosławiu jest bowiem placówką o największej liczbie uczniów w gminie. Obecnie uczy się w niej blisko 2 000 uczniów, co wymusza zmianowość i powoduje ogromne trudności organizacyjne. Przygotowania do budowy nowej szkoły w tej części gminy rozpoczęły się w 2010 roku od przeznaczenia pod usługi oświaty terenów w Julianowie. Zmiany demograficzne wymusiły zmodyfikowanie pierwotnych założeń dotyczących szkoły w Julianowie i w 2020 roku gmina Piaseczno przystąpiła do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku szkoły.

– Prace projektowe zostały już zakończone. W połowie września planowane jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę – informuje wiceburmistrz Robert Widz. Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) przewiduje wybudowanie trzykondygnacyjnego budynku szkoły zaplanowanego na 32 oddziały. Oprócz sal lekcyjnych, w tym mniejszych pracowni i sal językowych, powstaną też oczywiście: stołówka z zapleczem kuchennym, gabinety dla specjalistów, pokoje nauczycielskie, szatnie oraz hala i sala gimnastyczna. W drugiej części budynku zaplanowano część przedszkolną na 8 oddziałów po 25 dzieci. Na terenie wokół szkoły powstaną również zaplecze sportowe i plac zabaw. Zamówienie publiczne będzie realizowane w trybie projektuj i buduj – na podstawie PFU wyłoniony w przetargu wykonawca najpierw opracuje projekt wykonawczy i potem przystąpi do budowy.

– Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co powinno nastąpić w czwartym kwartale bieżącego roku, będziemy mogli ogłosić przetarg na budowę szkoły. Liczę na to, że nastąpi to jeszcze w tym roku – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Problemem bez wątpienia będzie finasowanie tej inwestycji. Dlatego też złożyliśmy w tej sprawie wniosek o dofinansowanie w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysłaliśmy również list do premiera z prośbą o znalezienie dodatkowego źródła finansowania dla budowy szkoły, oczekiwanej od lat i niezbędnej dla wciąż rozrastających się miejscowości.

Podczas wrześniowych spotkań z rodzicami w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu będą również zbierane podpisy pod petycją w sprawie rządowego wsparcia dla tej inwestycji.

W ostatnich miesiącach zrealizowana została inwestycja polegająca na budowie I etapu nowego układu drogowego, który ma służyć obsłudze komunikacyjnej szkoły w Julianowie.

– Jeśli uda się rozstrzygnąć przetarg, do czego niezbędne będzie zabezpieczenie w budżecie gminy odpowiednich środków finansowych, budowa rozpocznie się w 2024 roku. Zależy nam na tym, żeby jak najszybciej rozpocząć i ukończyć budowę nowej szkoły w Julianowie – podkreśla wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.