Konsultacje drogowe

5173
Projekty dróg
Projekty dróg

Koncepcja budowy ulic Berberysowej, Irysów, Astrów wraz z łącznikami do ul. Irysów w Piasecznie

Koncepcja budowy chodnika wzdłuż ul. Jesionowej w Zalesiu Górnym na odcinku od ul. Pionierów do ul. Sinych Mgieł wraz z odwodnieniem i oświetleniem
Koncepcja przebudowy ulic Głównej, Północnej Świerkowej i Borowej