4753
Poznaj projekty

Z dniem 31 lipca zakończyła się weryfikacja projektów do Budżetu Obywatelskiego. Już we wrześniu pomysły zgłoszone przez mieszkańców zostaną poddane pod powszechne głosowanie. Zachęcamy do zapoznania się z listą dopuszczonych projektów i do dyskusji nad tym, które z nich powinny zostać zrealizowane w przyszłym roku.

W okresie od 8 maja do 11 czerwca zgłoszono łącznie 62 projekty, z których 35 przeszło pozytywną weryfikację. Większość projektów (82%) zgłoszono za pomocą internetowego systemu piaseczno.budzet-obywatelski.org. Pozostałe zostały złożone na papierowych formularzach.

Głosowanie odbędzie się w oparciu o podział miasta na poszczególne obszary terytorialne. Każdy mieszkaniec Piaseczna będzie mógł zagłosować w jednym, wybranym obszarze terytorialnym. Mapa obszarów wygląda następująco:

Mapa obszarów budżetu obywatelskiego Piaseczna
Mapa obszarów budżetu obywatelskiego Piaseczna

Niestety, nie we wszystkich obszarach terytorialnych zgłoszono wystarczającą liczbę projektów, aby głosowanie się odbyło (szacunkowy koszt realizacji projektów był niższy niż kwota przeznaczona na dany obszar). Dlatego pomysłodawcy, którzy zgłosili projekty w obszarach Piaseczno Północ oraz Piaseczno Centrum I już dziś mogą cieszyć się, że ich projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Z opisem projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie na rok 2018, wraz z komentarzami Pomysłodawców, zapoznać się można na stronie https://piaseczno.budzet-obywatelski.org/projekty

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszone pomysły i za zaangażowanie we wspólne rozwijanie naszego miasta. Liczymy na dużą aktywność mieszkańców podczas głosowania, które już niebawem.