Zawiadomienie z dnia 11 sierpnia 2017 r. o posiedzeniu Piaseczyńskiej Rady Seniorów

364

Zawiadomienie
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
o posiedzeniu piaseczyńskiej rady seniorów
Na postawie § 7 pkt 6 Statutu Piaseczyńskiej Rady Seniorów zawiadamia się o zwołaniu III posiedzenia Piaseczyńskiej Rady Seniorów na dzień 24 sierpnia 2017 roku, na godzinę 17.00 w…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Zawiadomienie z dnia 11 sierpnia 2017 r. o posiedzeniu Piaseczyńskiej Rady Seniorów