Projekty uchwał na 15 sesję Rady Miejskiej w dniu 16 października 2019 r.

406

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 października 2019 r. ( środa ) o godz. 9:30 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 15 sesję Rady Miejskiej w dniu 16 października 2019 r.