Projekty uchwał na 32 sesję Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2020 r.

153

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.12.2020 r. o godz. 09:30 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 32 sesję Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2020 r.