Projekty uchwał na 4 sesję Rady Miejskiej w dniu 16 stycznia 2019 r.

273

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2019 r. ( środa ) o godz. 9:30 odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 4 sesję Rady Miejskiej w dniu 16 stycznia 2019 r.