Projekty uchwał na 42 sesję Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2021 r.

600

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25.08.2021 r. o godz. 09:30 odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie – online, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 42 sesję Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2021 r.