Projekty uchwał na 43 sesję Rady Miejskiej w dniu 22 września 2021 r.

145

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.09.2021 r. o godz. 09:30 odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie – online, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 43 sesję Rady Miejskiej w dniu 22 września 2021 r.