Projekty uchwał na 54 sesję Rady Miejskiej w dniu 13 lipca 2022 r.

123

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13.07.2022 r. o godz. 09:30 odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 54 sesję Rady Miejskiej w dniu 13 lipca 2022 r.