Projekty uchwał na 62 sesję Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2022 r.

337

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14.12.2022 r. o godz. 09:30 odbędzie się LXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Projekty uchwał na 62 sesję Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2022 r.